spoľahlivosť LED driver - Svietidlá Dilight Bratislava

Turbínová 1, 83104 Bratislava

0905 613 926
Prejsť na obsah

spoľahlivosť LED driver

LED drivery a ich vplyv na spoľahlivosť LED osvetlenia

Na obrázku vľavo je stropné osvetlenie pomocou siedmich LED žiaroviek. Každá žiarovka obsahuje LED a driver- napájač týchto LED. V LED žiarovkách býva driver najmenej spoľahlivou súčasťou, pretože sa musí vojsť do veľmi obmedzeného priestoru, kde je ešte aj tepelne  namáhaný. Vvýrobca žiaroviek sa navyše snaží stlačiť jeho cenu na minimum, aby mohla celá žiarovka stáť čo najmenej. Takéto stláčanie ceny má v tomto prípade za následok zníženie kvality, čo sa prejaví drastickým znížením životnosti z deklarovaných 50.000 hod. na možno iba 5.000 hodín, alebo aj menej. Výmena vadnej žiarovky bude estetický problém, nová žiarovka bude skoro svietiť viditeľne ináč, ako staršie žiarovky.

Naproti tomu riešenie na obrázku vpravo s jedným centrálnym driverom znižuje počet kritických miest zo sedemich na jedno. Samostatné drivery od renomovaných výrobcov majú navyše podstatne vyššiu kvalitu, pretože takíto výrobcovia vyrábajú iba drivery a obdobné zariadenia, preto si musia na kvalite dať záležať. Pravdepodobnosť, že príde k poruche samotnej LED je minimálna. Preto je takéto riešenie o rád spoľahlivejšie, ako riešenie s LED žiarovkami. V prípade poruchy drivera je jeho výmena jednak lacnejšia, cca 1/2 - 1/4 z ceny jednej kvalitnej žiarovky, jednak sa vyhnete  estetickému problému, pretož všetky LED budú svietiť tak, ako predtým.

Na obrázku vľavo vidíme stropnicu s tromi LED žiarovkami, pre ktoré platí to isté, ako bolo spomenuté v predchádzajúcom odstavci.
Na obrázku vpravo je stropnica s centrálnym driverom. Aj keď je počet LED vyšší, tak je takéto riešenie rádovo spoľahlivejšie, ako riešenie s LED žiarovkami.

(c) Branislav Živica | aktualizované 3.2.2019
Návrat na obsah